GMS2plus.nl

InfraroodmetingDe koudste plaatsen in uw beheersgebied

Met een infraroodmeting (thermal mapping) worden de koudste plaatsen in het wegennet in het beheersgebied in beeld gebracht. Tijdens de meting, worden temperatuurverschillen van het wegdek veroorzaakt door een verschil in ondergrond, ligging, schaduw, etc. nauwkeurig door een meetwagen van Meteovista geregistreerd. Daarnaast wordt tijdens de meting de netto straling, luchttemperatuur en de vochtigheid geregistreerd.

Tijdens de meting worden alle meetwaarden opgeslagen en voorzien van de exacte locatie door gebruik te maken van GPS (Global Position System). Hierdoor kan later in de analyse en rapportage van de meetgegevens de exacte locatie worden aangegeven.

Met de resultaten van een infraroodmeting kan de juiste locatie voor een meetstation worden bepaald. Het is immers van groot belang dat de sensoren van het meetstation worden aangebracht op de koudste en vochtigste plaatsen in het wegennet van het beheersgebied. Op deze plaatsen zal het bij vorst het eerste glad zijn.

Infraroodmetingen worden niet alleen gebruikt om de locatie van een meetstation aan te geven, maar ook om meer inzicht te krijgen in de temperatuurverschillen van het wegennet in het beheersgebied. De meteorologen van Meteovista kunnen een beter strooiadvies geven als er informatie over de opbouw van het temperatuursprofiel van het wegennet beschikbaar is.

Een infraroodmeting kan worden uitgevoerd tijdens een heldere en koude nacht, waarbij er niet teveel wind staat. De weg dient tijdens de meting droog te zijn. In Nederland zijn de weersomstandigheden maar enkele nachten per jaar geschikt voor het uitvoeren van de meting. Wilt u een infraroodmeting laten uitvoeren in uw beheersgebied, geef u dan tijdig op bij Meteovista. De opdracht kan dan vooraf worden voorbereid en worden ingepland. Om fouten te voorkomen en om efficiënt te werken vraagt Meteovista of een medewerker die het wegennet in het beheersgebied goed kent meerijdt tijdens de meting.

Nadat de meting is uitgevoerd maakt Meteovista een uitgebreide rapportage en analyse van de meetgegevens. De meetgegevens worden in zowel tabelvorm als op een landkaart gepresenteerd. Hierdoor kunnen de koudste plaatsen snel worden gevonden.

De kosten van een infraroodmeting zijn sterk afhankelijk van de te rijden route en de grootte van het beheersgebied. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met Meteovista.