GMS2plus.nl

MeetstationDe wegdektemperatuur en hoeveelheid (rest)zout

Met een meetstation kan inzicht worden verkregen in de wegdektemperatuur en de hoeveelheid (rest)zout op uw wegen. Hiermee kan gladheid door condensatie, bevriezing of winterse neerslag in uw beheersgebied tijdig worden vastgesteld. Gladheid kan hierdoor preventief worden bestreden.

Bij het plaatsen van een meetstation worden sensoren aangebracht in het wegdek om de wegdektemperatuur, de vochtigheid en de hoeveelheid (rest)zout te bepalen. Naast de weg wordt in het meetstation de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid en de neerslag gemeten.

Het meetstation alarmeert per SMS of semafoon bij dreigende gladheid. Een meetstation is voor preventief strooien dan ook onmisbaar.

Het meetstation wordt uitgerust met een GPRS modem. Hierdoor kunt u altijd beschikken over de laatste meetwaarden. Een centrale server leest het meetstation om de 5 minuten uit en verzameld en bewerkt de data. Via de website GMS2plus.nl zijn de meetwaarden van het meetstation te raadplegen in overzichtelijke grafieken, landkaarten en tabellen