GMS2plus.nl

Meteovista voor een professionele gladheidsbestrijding

Sinds 2000 zijn we bij Meteovista actief in de gladheidsbestrijding. Met succes en met plezier. Gladheid is één van de belangrijkste raakvlakken tussen de meteorologie en de samenleving. Ongelukken voorkomen geeft inhoud aan het werk van een meteoroloog. Steeds meer districten van Rijkswaterstaat, Provincies en gemeenten maken gebruik van onze professionele aanpak om gladheid te bestrijden.

Onze ervaring is dat voor een succesvolle gladheidsbestrijding drie aspecten van doorslaggevend belang zijn:

Temperatuur
  • Temperatuur van het wegdek en de hoeveelheid (rest)zout Voor de gladheidsbestrijding is het belangrijk om te kunnen beschikken over de wegdektemperatuur en de hoeveelheid (rest)zout op de weg. Met GMS2plus.nl heeft u alle meetwaarden van meetstations in uw beheersgebied tot uw beschikking.
Tijdig waarschuwen
  • Het is natuurlijk het meest eenvoudig om pas te gaan strooien als het al glad is. Een meteoroloog heeft dan weinig toegevoegde waarde. Onze aanpak is dan ook gericht op het tijdig waarschuwen.
Samenwerking
  • Nauwe samenwerking tussen meteoroloog en wegbeheerder We streven naar een persoonlijke aanpak en een hoge betrokkenheid bij het wegbeheer. Elk district, regio of gebied heeft zijn eigen karakteristieke aanpak. Voordat de winter begint maken wij een gedetailleerde analyse van uw beheersgebied.