GMS2plus.nl

NeerslagbewakingBewaking van sneeuw en ijzel situaties

Met neerslagbewaking bewaken de meteorologen van Meteovista gladheid in uw beheersgebied die veroorzaakt wordt door winterse neerslag (sneeuw en ijzel). U ontvangt 12 tot 24 uur voor aanvang van de sneeuwsituatie een voorwaarschuwing van Meteovista.

Twee uur voordat de winterse neerslag uw beheersgebied bereikt waarschuwen de meteorologen van Meteovista u opnieuw op uw (mobiele) telefoon of semafoon. U kunt daardoor tijdig de strooi-actie inzetten en voorkomen dat sneeuw wordt vast gereden en het glad wordt in uw beheersgebied.

Uiteraard blijven de meteorologen van Meteovista de situatie bewaken tijdens de sneeuwval of ijzel. Zij nemen contact met u op als de actuele situatie afwijkt van eerdere verwachtingen. U kunt daarnaast contact opnemen met de weerkamer van Meteovista op het moment dat de strooiwagens weer terug zijn op het steunpunt.