GMS2plus.nl

StrooiadviesVolledige gladheidsbewaking in uw beheersgebied

Met een strooiadvies bewaakt Meteovista 24 uur per dag en 7 dagen per week de gladheid in uw beheersgebied. Op het moment dat er gladheid wordt verwacht door condensatie, bevriezing of winterse neerslag geeft Meteovista u als wegbeheerder tijdig een strooi-advies. Bij het opstellen van dit strooiadvies houden de meteorologen rekening met de hoeveelheid restzout op de weg.

Meteovista hecht veel waarde aan een goede relatie met u als wegbeheerder. Een combinatie van meteorologische kennis en kennis van de situatie ter plekke op de wegen is de beste methode om gladheid te bestrijden. De meteorologen van Meteovista nemen daarom tussen 17.30 en 19.00 uur contact op met de wegbeheerder. Tijdens dit gesprek worden de kansen op gladheid voor de komende nacht besproken en een strooiplan opgesteld. Als de weersituatie het mogelijk maakt kan eventueel 's avonds al preventief worden gestrooid. Bij kans op neerslag of een kleine kans op condensatie in de ochtenduren kan beter worden gewacht met strooien tot in de vroege ochtenduren.

Minimaal twee uur voordat gladheid gaat ontstaan wordt de wegbeheerder opnieuw gebeld door de meteoroloog van Meteovista. De strooi-actie kan nu tijdig worden opgestart. Op wegen met een zware verkeersintensiteit wordt de beslissing om wel of niet te gaan strooien meestal genomen rond 02.00 uur.

De meteorologen van Meteovista houden contact met de wegbeheerder tot strooiactie klaar is en alle wegen veilig zijn. Tijdens het strooien worden de zoutwaarden door Meteovista in de gaten gehouden. Daarnaast wordt de kans op zware condensatie continue bewaakt door Meteovista. Met name op stalen bruggen kan bij een zware condensatie een nieuwe strooiactie nodig zijn.