GMS2plus.nl

Cursussen en workshops

Kennisverdieping en -verbreding

Meteovista organiseert jaarlijks verschillende cursussen en workshops voor wegbeheerders. Het doel van elke cursus en workshop is om op een praktische manier inzicht te geven in de kansen die de moderne meteorologie biedt voor de gladheidsbestijding.

De cursus "Weer en gladheid" is bedoeld voor beginnende coördinatoren gladheidsbestrijding. Er is geen voorkennis vereist. Aan de orde komende de thema's:

  • Inleiding in de meteorologie
  • Temperatuur, vochtigheid en straling
  • Winterse neerslag en radarbeelden
  • Vormen van gladheid
  • Het opstellen van een gladheidsverwachting

De cursus "Weer en gladheid vervolg" is bedoeld voor meer ervaren gladheidsbestrijders. In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Weersystemen: depressies en fronten

  • Meten en waarnemen
  • Bewolking en satellietbeelden
  • Ontwikkeling van de wegdektemperatuur
  • Gebruik van weerkaarten bij de gladheidsverwachtingen

De laatste jaren geeft Meteovista ook steeds meer praktische workshops. In deze workshops worden bijvoorbeeld casussen met gladheidsituaties besproken en behandeld en wordt van de deelnemers zelf gevraagd om een gladheidsverwachting en strooiadvies op te stellen.

In de workshop "Gladheidsbestrijding een gezamenlijk aanpak" worden door gladheidsco�rdinatoren van verschillende overheden samen richtlijnen voor strooien opgesteld.